[tintuc]

Cập nhật giá bán liền kề Thanh Hà tháng 2/2020

ban-quan-ly-do-thi-thanh-ha-cienco5-khu-a

A1.2 lk11 ô 21: 95m
A1.2 lk5 ô 21: 100m giá
A1.2 lk6 ô 3: 100m giá
A1.2 lk8 ô 8: 100m giá

B1.1 lk9 ô 7: 100m giá 
B1.1 lk11 ô 8: 90m giá 
B1.1 lk16 ô 22: 90m giá 
B1.1 lk16 ô 23: 90m giá
B1.1 lk15 ô 3: 90m giá
B1.2 lk2 ô 15: 100m giá


B1.3 lk15 ô 4: 100m giá
B1.3 lk14 ô 5: 100m giá

B1.4 lk5 ô 1: 102m giá
B1.4 lk6 ô 15: 100m giá
B1.4 lk13 ô 4: 100m giá
B1.4 lk38 ô 25: 100m giá
B1.4 lk35 ô 23,24 giá
B1.4 lk36 ô 22: 100m giá
B1.4 lk36 ô 13( gvh) giá
B1.4 lk37 ô 5: 100m giá
B1.4 lk22 ô 16: 100m
B1.4 lk26 ô 6:
B1.4 lk11 ô 5: 100n giá

B2.2 bt10 ô 10: 200m giá
B2.2 bt8 ô 25: 200m giá
B2.2 bt4-5: 200m giá
B2.2 bt11 ô 9: 250m giá
[/tintuc]Bài viết mới nhất

Tư vấn mua bất động sản

Tin bán căn hộ

Tin bán liền kề

Tin bán biệt thự